-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสระ

รหัสโรงเรียน : 320246

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 56130

โทรศัพท์ : 054483132

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสระ

-- advertisement --