-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยบง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยบง

รหัสโรงเรียน : 320042

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 174 พะเยา-เชียงราย แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054-428483

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยบง

-- advertisement --