-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

รหัสโรงเรียน : 320285

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054888224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

-- advertisement --