-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอิงโค้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอิงโค้ง

รหัสโรงเรียน : 320284

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 6 พะเยา-ป่าแดด ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054889543

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอิงโค้ง

-- advertisement --