-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 320275

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – พะเยา-ป่าแดด ดงเจน ภูกามยาว พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054422197

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)

-- advertisement --