-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง

รหัสโรงเรียน : 320014

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 191 พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054413510

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง

-- advertisement --