-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

รหัสโรงเรียน : 320224

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 42 – แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 56130

โทรศัพท์ : 054499253

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

-- advertisement --