-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไร่อ้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย

รหัสโรงเรียน : 320226

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 265 – บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 56130

โทรศัพท์ : 054886436

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่อ้อย

-- advertisement --