-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)

รหัสโรงเรียน : 320235

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 276 พหลโยธิน ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 56130

โทรศัพท์ : 054417182

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)

-- advertisement --