-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจริญใจ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจริญใจ

รหัสโรงเรียน : 320239

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 205 – ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 56130

โทรศัพท์ : 091-853-4708

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจริญใจ

-- advertisement --