-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย

รหัสโรงเรียน : 320221

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 319 – งิม ปง พะเยา 56140

โทรศัพท์ : 054-448429

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย

-- advertisement --