-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านบอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านบอน

รหัสโรงเรียน : 320174

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 212 – ปง ปง พะเยา 56140

โทรศัพท์ : 0899526510

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านบอน

-- advertisement --