-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา

รหัสโรงเรียน : 320264

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองเลา – ภูซาง ภูซาง พะเยา 56110

โทรศัพท์ : 054465047

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา

-- advertisement --