-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขุนกำลัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขุนกำลัง

รหัสโรงเรียน : 320197

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – ขุนควร ปง พะเยา 56140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขุนกำลัง

-- advertisement --