-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

รหัสโรงเรียน : 320200

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 149 – ออย ปง พะเยา 56140

โทรศัพท์ : 089-2664227

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

-- advertisement --