-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนไชย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนไชย

รหัสโรงเรียน : 320255

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 6 – เชียงแรง ภูซาง พะเยา 56110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนไชย

-- advertisement --