-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งมอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งมอก

รหัสโรงเรียน : 320136

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160

โทรศัพท์ : 054891302

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งมอก

-- advertisement --