-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม

รหัสโรงเรียน : 320107

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ตำบลฝายกวาง เชียงคำ -ปง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110

โทรศัพท์ : 054883519

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม

-- advertisement --