-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้

รหัสโรงเรียน : 320135

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 117 ��-��?��? สระ เชียงม่วน พะเยา 56160

โทรศัพท์ : 054891070

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้

-- advertisement --