-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าม่าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าม่าน

รหัสโรงเรียน : 320125

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 197 ท่าม่าน เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160

โทรศัพท์ : 0819513869

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าม่าน

-- advertisement --