-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่องย้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่องย้าง

รหัสโรงเรียน : 320071

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 157/1 ปางป้อม – ร่องย้าง ลอ จุน พะเยา 56150

โทรศัพท์ : 0987858346

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่องย้าง

-- advertisement --