-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่

รหัสโรงเรียน : 320090

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 56110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่

-- advertisement --