-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสบขาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสบขาม

รหัสโรงเรียน : 320193

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 88 – ขุนควร ปง พะเยา 56140

โทรศัพท์ : 054890566

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสบขาม

-- advertisement --