-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสระ

รหัสโรงเรียน : 320132

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 126 – สระ เชียงม่วน พะเยา 56160

โทรศัพท์ : 054891519

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสระ

-- advertisement --