-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันติสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันติสุข

รหัสโรงเรียน : 320198

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 157 – ขุนควร ปง พะเยา 56140

โทรศัพท์ : 054470014

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุข

-- advertisement --