-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสีพรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสีพรม

รหัสโรงเรียน : 320188

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 35 – ควร ปง พะเยา 56140

โทรศัพท์ : 089-5580398

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสีพรม

-- advertisement --