-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง

รหัสโรงเรียน : 320127

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 138 – เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง

-- advertisement --