-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านฮวก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านฮวก

รหัสโรงเรียน : 320259

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 190 – ภูซาง ภูซาง พะเยา 56110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านฮวก

-- advertisement --