-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแฮะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแฮะ

รหัสโรงเรียน : 320208

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านแฮะ หมู่ที่ 11 ตำบลงิม – งิม ปง พะเยา 56140

โทรศัพท์ : 054470017

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแฮะ

-- advertisement --