-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโจ้โก้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโจ้โก้

รหัสโรงเรียน : 320093

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 190 – ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110

โทรศัพท์ : 0869167393

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโจ้โก้

-- advertisement --