-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง)

รหัสโรงเรียน : 320180

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 149 – นาปรัง ปง พะเยา 56140

โทรศัพท์ : 054497221

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง)

-- advertisement --