-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1

รหัสโรงเรียน : 330172

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1

-- advertisement --