-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)

รหัสโรงเรียน : 330069

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 63/3 เพชรเกษม กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

โทรศัพท์ : 076496537

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)

-- advertisement --