-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกะปง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกะปง

รหัสโรงเรียน : 330029

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 5/1 – กะปง กะปง พังงา 82170

โทรศัพท์ : 076499120

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกะปง

-- advertisement --