-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว

รหัสโรงเรียน : 330048

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 22/6 – พรุใน เกาะยาว พังงา 83000

โทรศัพท์ : 0869537843

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว

-- advertisement --