-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนแรด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนแรด

รหัสโรงเรียน : 330168

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 27 – ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : 076-679685

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนแรด

-- advertisement --