-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควน

รหัสโรงเรียน : 330092

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.5 นากลาง -ในหยง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควน

-- advertisement --