-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ

รหัสโรงเรียน : 330025

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 107 – เหล กะปง พังงา 82170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านช้างเชื่อ

-- advertisement --