-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอกแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอกแดง

รหัสโรงเรียน : 330121

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 82110

โทรศัพท์ : 076490130

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอกแดง

-- advertisement --