-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอน

รหัสโรงเรียน : 330099

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15/4 – โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอน

-- advertisement --