-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตากแดด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตากแดด

รหัสโรงเรียน : 330011

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านตากแดด – ตากแดด เมืองพังงา พังงา 82000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตากแดด

-- advertisement --