-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านติเตะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านติเตะ

รหัสโรงเรียน : 330088

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 22 – คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

โทรศัพท์ : 076679668

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านติเตะ

-- advertisement --