-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทองหลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทองหลาง

รหัสโรงเรียน : 330093

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 26/2 – หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140

โทรศัพท์ : 076490126

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทองหลาง

-- advertisement --