-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทับช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทับช้าง

รหัสโรงเรียน : 330053

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 32 ทางด่าน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 82150

โทรศัพท์ : 081-9795105

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทับช้าง

-- advertisement --