-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

รหัสโรงเรียน : 330122

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่8 – โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 82110

โทรศัพท์ : 076441216

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

-- advertisement --