-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม

รหัสโรงเรียน : 330132

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทับปุด ทับปุด พังงา 82180

โทรศัพท์ : 076-442475

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม

-- advertisement --