-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่านุ่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่านุ่น

รหัสโรงเรียน : 330102

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 47 โคกกลอย-ท่านุ่น โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140

โทรศัพท์ : 076-452064

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่านุ่น

-- advertisement --