-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง

รหัสโรงเรียน : 330103

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 69/4 – โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140

โทรศัพท์ : 076-670230

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง

-- advertisement --