-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าหัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าหัน

รหัสโรงเรียน : 330027

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – รมณีย์ กะปง พังงา 82170

โทรศัพท์ : 0872781018

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าหัน

-- advertisement --