-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนอกนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนอกนา

รหัสโรงเรียน : 330112

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา 82190

โทรศัพท์ : 0810783533

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนอกนา

-- advertisement --